Yr Ardd yn Y Cwm

Yn ogystal â gofalu am fan geni Syr Henry, rydym hefyd yn cynnal a chadw’r ardd o flaen yr adeilad.

Mae ein gwirfoddolwyr garddio profiadol yn tyfu mathau o lysiau sy’n rhan o dreftadaeth ac sydd weithiau ar gael i’w prynu.

 Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein gardd a sut y gallwch chi chwarae rhan,

 cysylltu â ni.