Ein Siop

Mae siop yr amgueddfa’n cynnig ystod o anrhegion a chofroddion diddorol i ymwelwyr neu i’w prynu ar-lein. Caiff y siop ei chadw gan wirfoddolwyr gyda’r elw’n mynd tuag at gynnal a chadw’r amgueddfa.

Caiff y tâl post ei gyfrifo ar gyfer pob archeb a chaiff ei ddangos yn y Ddesg Dalu.

Tâl cludiant                              Gwerth yr Archeb

£3.75                                      £0.01 -     £9.99

£3.75                                     £10.00 -   £24.99

£4.95                                     £25.00 -   £74.99

£5.95                                     £75.00 - £149.99

£5.95                                    £150.00 - ac i fyny

A fyddai cwsmeriaid y tu allan i’r D.U. cystal ag ychwanegu Cludiant Rhyngwladol unwaith yn unig ar gyfer pob archeb gan ddefnyddio’r botwm isod os gwelwch yn dda.

Cludiant Rhyngwladol

Mae’r gêm draddodiadol hon yn tarddu o Fecsico ac hiaith, lle caiff ei hadnabod fel boliche. Roedd y Brenin Harri III o Ffrainc wrth ei fodd gyda’r gêm ac roedd i’w weld yn aml yn chwarae’r gêm yng ngŵydd y cyhoedd. Roeddent fwyaf poblogaidd yn y 18fed a’r 19eg Ganrif. Nod y gêm yw codi’r bêl i’r awyr a chyda’r un llaw, dal y bêl gan ddefnyddio’r gwpan bren...swnio’n hawdd? Mae’n gamp sy’n aml yn cymryd oriau o ymarfer i’w meistroli...allwch chi ei chyflawni?

Boliche / Cwpan a Phêl           £1.50 + tâl post 

mae’n boblogaidd iawn mewn gwledydd Sbaeneg eu

A hwythau wedi’u gwneud o ledr go iawn, mae’r rhain yn dorchau allwedd o ansawdd uchel. Mae dewis o liwiau, sef coch, glas, oren, porffor, melyn a du, pob un â braslun o Y Cwm wedi’i brintio arno mewn aur.

Torch Allwedd Lledr â Braslun wedi’i Brintio arno   
£1.75 + tâl post  

 

Lliw

Dyfeisiwyd yr “io-io” yng Ngroeg yr Henfyd, mor bell yn ôl â 500CC, ond roedd yn dal yn boblogaidd iawn yn y 19eg ganrif, ac yn cael ei adnabod fel y bandelore. Nid yw’r io-ios yma mor hen â hynny, ond maent wedi’u gwneud o bren solet fel y byddent yn amser Syr Henry Jones!

Io-io pren      £1.25 + tâl post                                      
Pa ffordd well i gofio am eich ymweliad â’r amgueddfa na thrwy ychwanegu magnet unigryw at eich casgliad ar ddrws yr oergell? Mae dewis o ddau lun ar gael, y naill o’r cloc a threstl unigryw, y llall o’r bwthyn.

Magnet Oergell £0.50 + tâl post

Llun

Mae’r chwrligwgan wedi bod o gwmpas ers cyn cof ac mae i’w gael ar draws y byd. Mae ei symudiad troelli syml, wrth iddo ymddangos fel pe bai’n herio disgyrchiant, am ryw reswm yn ein cyfareddu fel pobl. Bydd y chwrligwganod cadarn hyn sydd wedi’u gwneud o bren wedi’i baentio’n gwneud yr un peth!

Chwrligwgan    £0.50
+ tâl post
                     
Angen rhodd i rywun sy’n hoff o anifeiliaid? Gallwch ddewis o blith jiráff, ceffyl, llew neu eliffant. Pob un wedi’i wneud o bren wedi’i baentio.

Torch Allwedd Anifail   £1.50 + tâl post                                            

Eich Anifail

A hwythau wedi’u gwneud o lafant Cymreig, gallwch ddefnyddio’r rhain o gwmpas y tŷ i wneud y canlynol:
Eich helpu i gysgu trwy roi un o dan eich gobennydd
Atal gwyfynod trwy roi un i hongian yn eich cwpwrdd dillad
Rhoi arogl ffres ar ddillad trwy osod un yn eich drôr.

 
Bag Lafant  £0.50 + tâl post                         
           

Mae pawb wrth eu bodd yn dadlapio rhodd hardd gyda neges deimladwy y tu mewn iddi. Caiff y negeseuon hyn sydd wedi’u gwneud â llaw eu plygu rhwng dwy deilsen lefn a’u glynu ar gerdyn.

Negeseuon Wedi’u Clymu  £2 + tâl post                                                          

Llyfrnod – Mae’r rhain wedi’u gwneud o ledr go iawn, gyda braslun euraidd o Y Cwm wedi’i brintio arnynt, ac maent ar gael mewn coch, gwyrdd neu ddu.

Llyfrnod £1 + tâl post                                                                          

Lliw

Pensil £0.50 + tâl post                                                                                
Beiro  £0.50 + tâl post                                                                                      
Rhwbiwr £0.50 + tâl post                                                                                  

Beth am warchod eich bwrdd â mat diod lledr gyda braslun o’r amgueddfa wedi’i brintio mewn aur arno. Maent ar gael mewn gwyrdd, glas, coch, porffor neu ddu.

Mat Diod    £1.75 + tâl post                                                                              

Lliw

Gwrandewch ar ddarlith frwdfrydig ac egnïol Mairlyn Lewis ar fywyd Syr Henry Jones.

CD Mairlyn Lewis -
Darlith ar Syr Henry Jones  £3.50 + tâl post    
Rhaff Sgipio   £2.75 + tâl post                                                      
Beth am dreulio ychydig o amser yn ymlacio gan bwytho patrymau o ddelweddau Cymreig traddodiadol

Deunyddiau Pwytho Croes  £2 + tâl post                                                                          
 64 o dudalennau

Harri’r Cwm. Adnoddau i Ysgolion Cynradd. Resources for Primary Schools.  £5 + tâl post  
                                                                                 
Yr Athro Alltud - E. Gwynn Matthews.  £12.50 + tâl post           
Atgofion Syr Henry Jones ar gof a chadw

‘Old Memories‘    £7.95 + tâl post                           
              
Cardiau Algieri Cards £3.00 + tâl post