Cysylltiadau Gwybodaeth

Dyma rai dolenni defnyddiol ....

 

Dolenni Lleol

Sioe Llangernyw
Ein sioe amaethyddol flynyddol boblogaidd.

The Old Stag
Cewch ddiweddu eich ymweliad â bwyd da a chroeso cynnes

Ywen Llangernyw
Y goeden hynaf yng Nghymru, yma yn ein pentref!

Neuadd Hafodunos
Cewch fod yn rhan o’r antur adfer yn ein neuadd leol, Neuadd Hafodunos.

Museums and Heritage

Amgueddfa Llandudno
Beth am ymweld â’r amgueddfa go anhysbys hon i weld casgliad rhyfeddol o wrthrychau o’r cyfnod cynhanesyddol cynharaf i’r presennol

Amgueddfa Teios New York
Trysor o amgueddfa ym Mhenmaenmawr sy’n archwilio twf y dref chwarel ddifyr hon.

Gwasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Conwy
Gwybodaeth am y Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r gwasanaethau sydd ar gael

Casgliad y Werin Cymru
Gwefan Gymru-gyfan sy’n cynnwys casgliadau ar-lein, arddangosfeydd, mapiau a theithiau, adnoddau dysgu a llawer mwy.

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru
Sefydliad eiriolaeth sy’n cynrychioli llais Amgueddfeydd yng Nghymru.

Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau Cymru
Yn hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant Cymru trwy gefnogi Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Amgueddfa 24 Awr
Amgueddfa rithwir ar-lein yn llawn newyddion, digwyddiadau ac adolygiadau o arddangosfeydd.

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
Elusen addysgol sy'n gwneud gwaith archaeolegol.

Cynllun Henebion Cludadwy
Erioed wedi dod o hyd i wrthrych ac yn ansicr beth ydyw? Dyma eich man galw cyntaf!

Archwilio
Adnodd ar-lein yn llawn gwybodaeth am safleoedd hanesyddol ac archeolegol

 

Os hoffech i ni ychwanegu dolen i’ch sefydliad chi cysylltwch â ni: E-bost  syrhenryjones@hotmail.com

Sylwer: Nid yw Amgueddfa Syr Henry Jones (Llangernyw) yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.