Ynglŷn â’r amgueddfa

Dewch i ymweld â’r amgueddfa hynod ddifyr hon o fywyd gwledig yng Nghymru sydd wedi’i lleoli mewn bwthyn gweithiwr o’r 19eg Ganrif.

Croeso i Amgueddfa Syr Henry Jones!

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn bodoli er mwyn coffáu cyflawniadau Syr Henry Jones, ac er mwyn dehongli ei fywyd yng nghyd-destun cymuned wledig yng Nghymru yn y 19eg Ganrif. Gwneir hyn trwy gasgliadau, arddangosfeydd a deunyddiau addysgol yn yr amgueddfa.

 

Ynglŷn â Syr Henry

Casgliad

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Fel y rhan fwyaf o blant eraill ar ddiwedd y 19eg Ganrif, gadawodd Henry Jones yr ysgol pan oedd yn 12 oed ac fe aeth i weithio. Ond yn wahanol i eraill, roedd Henry’n cael ei annog i astudio. Ac yntau’n gweithio gyda’i dad, crydd y pentref, yn ystod y dydd ac ‘yn gweithio gyda’m llyfrau... drwy’r oriau mân a than doriad gwawr,’ fe enillodd ysgoloriaeth i hyfforddi’n athro.

Mae’r amgueddfa’n gartref i gasgliad o eitemau pob dydd a fyddai wedi bod yn gyfarwydd i Syr Henry Jones yn ystod ei fagwraeth. Roedd rhai o’r gwrthrychau a arddangosir yn perthyn i Syr Henry ei hun, megis y gynau a wisgodd ar gyfer y seremoni i’w urddo’n farchog ym Mhalas Buckingham.

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones wedi’i lleoli yng nghanol pentref Llangernyw ar yr A548 rhwng Abergele a Llanrwst.