Hygyrchedd

Rydym yn ymrwymedig i wneud ein hamgueddfa a’n casgliadau mor hygyrch â phosib ac yn croesawu ymholiadau gan ymchwilwyr sy’n dymuno archwilio ein casgliadau. Ar gyfer ein polisi mynediad at gasgliadau dilynwch y ddolen hon (i’w hychwanegu).

Mae’r holl wybodaeth ddeongliadol ar lawr uchaf yr amgueddfa ar gael yma ar ein gwefan, er mwyn i chi allu edrych ar wrthrychau a dysgu mwy amdanynt ble bynnag y boch.

 Mae gennym lyfrynnau gwybodaeth mewn print bras sydd ar gael yn yr amgueddfa.

 Mae gennym Ddolen Sain a rhai arwyddion mewn Braille. Gall fod yn eithaf tywyll yn yr amgueddfa oherwydd natur yr adeilad a’r angen i warchod rhai arteffactau rhag effeithiau niweidiol goleuadau llachar.

Mynediad i Gadeiriau Olwyn

Hen fwthyn Fictoraidd yw’r amgueddfa felly, yn anffodus, nid oes mynediad i’r llawr 1af ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’r ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn fach ond mae’n bosib mynd â chadair olwyn drwyddynt.


Gallwch weld ein datganiad mynediad yma.